zamknij

Wybory samorządowe 2018

Niezbędne informacje dotyczące wyborów samorządowych 2018

2018-10-11, Autor: Redakcja / źródło: UMŁ

Wybory samorządowe coraz bliżej, warto zapoznać się procedurą ich przeprowadzania. Wybierani będą przedstawiciele, którzy wejdą do rady miasta, do sejmiku wojewódzkiego. Jednocześnie głosować będzie można na prezydenta miasta.

Wybory do rady miasta i sejmiku województwa oraz wybory prezydenta miasta zostaną przeprowadzone 21 października 2018 r. Głosować będzie można od 7:00 do 21:00.

Reklama

W wyborach do rady miasta i sejmiku województwa, głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „X" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy (wskazując jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu). Postawienie znaku „X" w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście lub niepostawienie znaku „X" w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

W wyborach prezydenta miasta:
Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „X" w kratce z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje.
Postawienie znaku „X" w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „X'' w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Znak „X" to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów na prezydenta miasta nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, 4 listopada 2018 r., również w godzinach od 7:00 do 21:00, zostanie przeprowadzona II tura, w której sposób głosowania i warunki ważności głosu są analogiczne jak w pierwszym głosowaniu.

Wyborcy ujęci w spisie mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym.
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę właściwemu komisarzowi wyborczemu, najpóźniej do 8 października 2018 r. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy jednocześnie II tury w wyborach prezydenta miasta. W przypadku przeprowadzenia II tury wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może go zgłosić po dniu pierwszego głosowania, najpóźniej do 25 października 2018 r.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie miasta,
w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do 12 października 2018 r. Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również II tury w wyborach prezydenta miasta. Natomiast wyborca, który przed pierwszym głosowaniem nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, może złożyć taki wniosek po dniu pierwszego głosowania, najpóźniej do dnia 26 października 2018 r.
W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać do Urzędu Miasta Łodzi pod nr telefonów:

Informacja o warunkach udziału w wyborach samorządowych:

https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/BIP_SS/WOA_ZPOW_501_103_18_20180817.pdf

Wygląd kart wyborczych

https://pkw.gov.pl/pliki/1535543185_Zalacznik_nr_4_-RADA_GMINY_A2__15_LIST_10_KANYDATOW_Zwymiarowana.pdf

https://pkw.gov.pl/pliki/1535543186_Zalacznik_nr_19_-WOJT_BURMISTRZ_PREZYDENT_A4_15_KANDYDATOW_Zwymiarowana.pdf

https://pkw.gov.pl/pliki/1535543186_Zalacznik_nr_12_-SEJMIK_A2__15_LIST_13_KANYDATOW_Zwymiarowana.pdf

Obwody głosowania

Rada Miejska w Łodzi utworzyła 283 stałe obwody głosowania oraz 34 obwody odrębne w szpitalach, domach pomocy społecznej, w zakładach karnych i w areszcie śledczym. W porównaniu z 2014 r. liczba stałych obwodów głosowania zmniejszyła się o 100 - z 383 do 283. Wynika to ze zmiany przepisu art. 12 § 3 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym stały obwód głosowania może liczyć do 4000 mieszkańców. Na tej podstawie dokonano zmian w geografii wyborczej Łodzi, np.: połączono dwa obwody, znajdujące dotychczas w tej samej siedzibie. Siedem obwodowych komisji wyborczych ma zmienioną siedzibę głosowania z powodu likwidacji szkoły lub prowadzonego remontu obiektów,
w których mieściły się lokale komisji. Wszystkie utworzone obwody głosowania mają zapewnione siedziby dla obwodowych komisji wyborczych.

Do 21 września 2018 r. pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych (lub osoby upoważnione przez pełnomocników) zgłosili 2885 kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, z czego:
• 1828 kandydatów do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania,
• 1057 kandydatów do obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.  
Do 26 września 2018 r. pełnomocnicy wyborczy dokonali uzupełniających zgłoszeń 259kandydatów (tj. 150 kandydatów do komisji ds. przeprowadzenia głosowania oraz 109 kandydatów do komisji ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie). Liczba ta okazała się niewystarczająca i od 28 września do 1 października 2018 r. w Urzędzie Miasta Łodzi przyjmowane były zgłoszenia od mieszkańców, którzy w dniu wyborów mają ukończone 18 lat, są na stałe zameldowane w Łodzi lub na terenie województwa łódzkiego albo dopisały się do rejestru wyborców na własny wniosek.
Komisarz Wyborczy w Łodzi I  postanowieniem z 2 października 2018 r. powołał  3592 członków 317 Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.

Przewóz osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawni pragnący wziąć udział w wyborach mogą skorzystać z bezpłatnego transportu specjalistycznymi samochodami przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, należącymi do Zakładu Przewozu Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Łódź Sp. z o.o. W celu zamówienia transportu należy w tygodniu poprzedzającym wybory lub w dniu wyborów skontaktować się telefonicznie z dyżurującymi pracownikami MPK. Usługa obejmuje transport wraz z wniesieniem i zniesieniem na wózku inwalidzkim, z miejsca zamieszkania do siedziby komisji, czas oczekiwania na oddanie głosu oraz odwiezienie do miejsca zamieszkania. 
Ponadto osoby nie w pełni sprawne, mające problemy w poruszaniu się
i samodzielnym dotarciu do lokali obwodowych komisji wyborczych będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu Urzędu Miasta Łodzi samochodami osobowymi. Aby skorzystać z przewozu w tygodniu poprzedzającym wybory lub w dniu wyborów skontaktować się telefonicznie z dyżurującymi pracownikami Urzędu. 
Z oferty tej będą mogły skorzystać wszystkie chętne osoby niepełnosprawne.  Dokonanie przewozu potwierdzą przewodniczący obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i będzie to podstawą do zapłaty przewoźnikowi. W poprzednich wyborach z takiej oferty korzystało każdorazowo 30-40 osób. Łączny koszt przewozu osób niepełnosprawnych wynosi kilkuset złotych.
Miasto Łódź na obsługę wyborów otrzymało dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.229.066 zł, która to kwota nie obejmuje środków na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, największego wydatku w budżecie wyborów. Dokonane do tej pory wydatki i zaciągnięte zobowiązania nie przekraczają kwoty przyznanej dotacji.

Informacje dla osób niepełnosprawnych:

https://bip.uml.lodz.pl/samorzad/wybory/wybory-samorzadowe-2018/wybory-samorzadowe-2018-informacje-dla-osob-niepelnosprawnych/

https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/BIP_SS/WOA_inform_dlaniep_1_20180816.pdf

Oceń publikację: + 1 + 7 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tulodz.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.