zamknij

Wiadomości

„Łódzkie w dobrym zdrowiu”. 100 mln. zł na projekty związane z poprawą jakości życia łodzian

Rusza Wspólne Przedsięwzięcie Województwa Łódzkiego i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego celem jest poprawa jakości życia i wsparcie procesu starzenia się łódzkiego społeczeństwa. W ramach inicjatywy, ogłaszane będą kolejne konkursy dla przedsiębiorców i konsorcjów naukowych. Pierwszy z nich właśnie wystartował.

Województwo Łódzkie zdiagnozowało obszary, w których zintegrowane finansowanie innowacyjności przyniesie największe korzyści. Zauważono bowiem, że łódzkie charakteryzuje się:

Reklama

- najkrótszą długością życia wśród mężczyzn i jedną z najkrótszych wśród kobiet,

- wysoką nadumieralnością osób w wieku produkcyjnym, a współczynnik umieralności z przyczyn zewnętrznych, chorób układu oddechowego i trawiennego oraz nowotworów jest najwyższy w skali kraju.

- Zły stan zdrowia mieszkańców województwa jest głównym czynnikiem ograniczającym aktywność zawodową mieszkańców w wieku 50+, a choroba i niepełnosprawność są najważniejszymi, po emeryturze, przyczynami bierności zawodowej.

Marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień wraz z dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz przedstawicielami trzech największych łódzkich uczelni, ogłosili uruchomienie pierwszego konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia, które jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy.

- Olbrzymia satysfakcja, że po ponad roku pracy, rozmów, konsultacji i przygotowań, udało nam się doprowadzić do tego finału i myślę, że nasze departamenty i zaprzyjaźnieni konsultanci włożyli tyle pracy w przygotowanie tego projektu, że możemy być tylko zdrowsi – zauważył marszałek województwa łódzkiego, Witold Stępień.

 Co to jest Wspólne Przedsięwzięcie?

Wspólne Przedsięwzięcie, jako idea współpracy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z poszczególnymi regionami, narodziło się w 2017 roku. Województwo Łódzkie było drugim regionem, który przystąpił do tej inicjatywy i podjął się wypracowania formuły dostosowanej do łódzkich potrzeb. Podpisanie porozumienia o współpracy otworzyło drzwi do intensywnych prac nad przygotowaniem merytorycznego zakresu współpracy oraz zasad współdziałania i dystrybucji środków.

- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju stwarza pewną otulinę badawczą, która pozwala na rozwój technologii, ale też produktów, usług, które następnie będą wdrażane lokalnie, a więc na poziomie województwa łódzkiego – podkreślił dyrektor NCBR, profesor Maciej Chorowski.

Wspólne Przedsięwzięcie jest mechanizmem finansowania prac badawczo-rozwojowych, a jego celem ukierunkowanie aktywności jednostek naukowych na realizację prac z zakresu rozwiązań technologicznych, których potrzebę uprzednio określiły konkretne podmioty: instytucje publiczne i przedsiębiorstwa.

Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań z pogranicza medycyny i technologii ma za zadanie ograniczyć wskazane wyżej zagrożenia i poprawić sytuację mieszkańców regionu. Łódzkie posiada olbrzymi potencjał, jeśli chodzi o rozwój sektora medycznego i technologicznego, wyspecjalizowanych laboratoriów oraz inicjatyw badawczych, skupionych na największych uczelniach w regionie – Uniwersytecie Łódzkim, Politechnice Łódzkiej oraz Uniwersytecie Medycznym.

- Z przyjemnością zauważam, że na Politechnice Łódzkiej, mamy rozwinięte takie działy, które okażą się przydatne. Mam na myśli przede wszystkim biotechnologię, także inżynierię środowiska oraz informatykę - podkreślił profesor Grzegorz Bąk z Politechniki Łódzkiej - Myślę, że kluczową sprawą będzie utworzenie międzyuczelnianych zespołów, wraz z grupami przedsiębiorców i spodziewam się, że prace w tym kierunku ruszą w nieodległej przyszłości.

- Potencjał naukowy łódzkich uczelni jest na tyle znaczący, że jestem przekonany, zdecydowana większość tych środków, które są przeznaczone na te projekty, nasze zespoły badawcze będą w stanie przejąć, po to, by pracować dla łodzian - przekonywał prorektor Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Tomasz Cieślak.

- Uniwersytet Medyczny w Łodzi pracował już od wielu lat nad tym, żeby przygotować się do perspektywy borykania się z problemami zdrowotnymi łodzian, dlatego nasze władze postarały się, abyśmy stali się ośrodkiem referencyjnym. To jest zupełnie całkowicie oryginalny na skalę europejską projekt, który zakłada monitorowanie i jednocześnie zajmowanie się zdrowym starzeniem i aktywnym życiem - powiedział profesor Jakub Fichna z Uniwersytetu Medycznego – My już mamy te projekty, więc jednocześnie zapraszamy do współpracy przemysł, przedsiębiorców jak i inne uczelnie łódzkie. Mamy doskonałą bazę kliniczną, mamy doskonałą bazę, jeśli chodzi o badania podstawowe, więc jesteśmy praktycznie na dobrej drodze, żeby wdrożyć te pomysły i idee, o których mówimy.

Wspólne Przedsięwzięcie stanowi dodatkowy mechanizm wspierającym integrację nauki i biznesu oraz motywującym do aplikowania po środki dedykowane rozwojowi innowacyjności. Wzmacnia ono pozycję regionu łódzkiego jako lidera a także daje szansę na poprawę sytuacji społecznej, demograficznej i zdrowotnej jego mieszkańców w perspektywie najbliższych lat.

Głównym celem Wspólnego Przedsięwzięcia jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na zahamowanie lub odwrócenie negatywnych trendów, dotyczących długości życia, zapadalności na choroby cywilizacyjne i metaboliczne w województwie łódzkim w perspektywie do roku 2027.

Konkursy i środki

Beneficjenci mogą zgłaszać projekty rozwiązujące problemy, scharakteryzowane w poszczególnych obszarach, celem aktywnego i zdrowego starzenia się społeczeństwa:

Opracowanie rozwiązań poprawiających skuteczności profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób (w tym rozwiązać ułatwiających dostęp do usług medycznych)

Opracowanie leków, wyrobów medycznych, suplementów, żywności specjalnego przeznaczenia, opakowań medycznych, poprawy przestrzegania zaleceń lekarskich, lepsze wyniki terapii

Stworzenie i rozwój narzędzi informatycznych, w szczególności opartych o Big Data, wspomagających profilaktykę, diagnozę, leczenie i rehabilitację, w tym narzędzi ICT, poprawiających i wspomagających zdalne monitorowanie stanu zdrowia

Okołomedyczne rozwiązania technologiczne z obszaru telemedycyny i IoT, prowadzące do poprawy sprawności i stanu zdrowia

NCBR I Województwo Łódzkie wnoszą do budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia po 50 milionów złotych każdy. Każdy projekt badawczo-rozwojowy będzie mógł otrzymać dofinansowanie od 1 do 4 milionów złotych. Wkład NCBR jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, natomiast wkład z Województwa Łódzkiego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Kto może aplikować po środki?

W ramach konkursu organizowanego przez NCBR – konsorcja naukowe, w skład będą wchodzić jednostki naukowe i przedsiębiorcy (minimum jednego z siedzibą w województwie łódzkim). W ramach konkursów organizowanych przez Województwo Łódzkie – przedsiębiorcy lub konsorcja z wiodącą rolą przedsiębiorcy, w skład których będą wchodzić jednostki naukowe oraz przedsiębiorcy. 16 lipca NCBR ogłosiło pierwszy konkurs, dotyczący prac badawczych. Nabór wniosków rozpocznie się 14 sierpnia, a zakończy 12 października.

Województwo Łódzkie planuje ogłosić swój pierwszy konkurs 29 sierpnia. Nabór wniosków potrwa dokładnie miesiąc: od 1 do 31 października. Ze środków WŁ beneficjenci będą mogli realizować prace rozwojowe. Kolejny konkurs zostanie ogłoszony w 2020 roku. Wszystkie szczegóły dotyczące najbliższego konkursu dostępne są na stronie http://www.cop.lodzkie.pl/.

Celem zapoznania się z aktualnościami w sprawie Wspólnego Przedsięwzięcia z województwem łódzkim, zapraszamy na stronę www.lodzkie.pl/biznes.Wszystkie szczegółowe informacje, dotyczące poszczególnych konkursów, takie jak: wysokość dofinansowania, warunki, są lub będą dostępne na stronach Partnerów przedsięwzięcia (dla konkursów organizowanych przez Województwo Łódzkie jest to Centrum Obsługi Przedsiębiorcy).

 

Oceń publikację: + 1 + 2 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tulodz.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.